mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay263
mod_vvisit_counterTháng này3633
mod_vvisit_counterToàn bộ333917
- Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII PDF. In Email

Huyện ủy Lăk vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị do đồng chí Đỗ Quốc Hương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Tại hội nghị, trên cơ sở nội dung Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã họp bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông tin đến hội nghị các nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; báo cáo các công việc quan trọng được Bộ Chính trị xem xét giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và xem xét quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Thông báo nhanh một số nội dung về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Các đề án “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  “Về công tác dân số trong tình hình mới”; “Về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý.  Đáng chú ý, Hội nghị Trung ương 6 đề cập mục tiêu đến năm 2021 phải giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015; tập trung các giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề hợp đồng lao động không đúng quy định của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu 10% đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị cũng đã quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 10, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở nội dung được quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần nắm bắt nội dung để lãnh đạo, chỉ đạo và sớm triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này cũng sẽ giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện chỉ đạo xây dựng nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết khác của Trung ương, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Đồng thời tổ chức làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân ./.

Vy Thủy

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: