mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay72
mod_vvisit_counterTháng này3438
mod_vvisit_counterToàn bộ288331
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lăk tập huấn nâng cao chất lượng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. PDF. In Email

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Lăk và Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lăk về công tác tập huấn năm 2016.

8 tháng đầu năm 2016, Hội đoàn thể các cấp đã phối hợp tốt với NHCSXH tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung xử lý nợ quá hạn, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với NHCSXH cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho cán bộ hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi tại cơ sở. Vận động hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm, gắn kết việc hỗ trợ sử dụng hiệu quả vốn vay của hội viên với các giải pháp phát triển kinh tế của hội. Tiếp tục duy trì tiêu chí thi đua về kết quả ủy thác vốn vay ưu đãi nhằm tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng ủy thác của các cấp hội…

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Đến 31/08/2016 dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 214.258 triệu đồng, trong đó Hộ Nông dân quản lý 79.058 triệu đồng với 97 Tổ tiết kiệm và vay vốn; Hội Phụ nữ quản lý: 64.112 triệu đồng với 74 Tổ tiết kiệm và vay vốn; Hội Cựu chiến binh quản lý:26.139 triệu đồng với 31 Tổ tiết kiệm và vay vốn; Đoàn Thanh niên CSHCM quản lý: 44.946 triệu đồng với 52 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay số lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn đã được ký hợp đồng ủy thác trên địa bàn huyện đến thời điểm 31/08/2016: toàn huyện có 254 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó theo đánh giá xếp loại Tổ tiết kiệm và vay vốn có 214 Tổ xếp loại tốt, 37 Tổ xếp loại khá, 02 Tổ xếp loại trung bình, 01 Tổ xếp loại yếu.

Nhằm phát huy tốt các thành tích đã đạt được trong những tháng vừa qua và nâng cao vai trò trách nhiệm đối với cán bộ Hội đoàn thể cấp xã, cán bộ giảm nghèo là cộng tác viên Ngân hàng Chính sách, Trưởng các Tổ dân phố và thôn, buôn, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tập huấn tại kế hoạch số 58/KH - NHCS ngày 15/09/2016 với những tiêu chí như sau:

- Đối với Tổ tiết kiệm và vay vốn: Thông qua việc tập huấn phổ biến các văn bản nghiệp vụ mới, bàn về các thức quản lý Tổ cho tốt, đưa ra được những tổ Tốt điển hình để cùng học hỏi kinh nghiệm trong quan lý, phổ biến lại trách nhiệm và nhiệm vụ của Ban quản lý tổ đã được quy định tại Quyết định số 15/QĐ - HĐQT ngày 05/03/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

- Đối với Trưởng Tổ dân phố, thôn, buôn: Tham gia phổ biến, triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi. Tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi, biện pháp nghiệp vụ cho vay của NHCSXH đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm, ý thức trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ NHCSXH. Thực hiện các nội dung công khai, dân chủ; thực hiện công tác giám sát bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm, xử lý nợ rủi ro. Đôn đốc người vay vốn tham gia các chương trình, các lớp chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh. Vận động người vay tham gia liên kết, phối hợp tạo điều kiện hợp tác, tiêu thụ sản phẩm…

- Đối với cán bộ giảm nghèo là cộng tác viên Ngân hàng Chính sách:Tham mưu UBND cấp xã về việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chính sách cho các đối tượng theo qui định của từng chương trình, dự án vay vốn tại địa phương. …

- Đối với Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã tiếp tục thực hiện tốt các công đoạn nhận ủy thác đã được ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Thực hiện tốt các chỉ đạo của hội cấp trên về quản lý dự nợ tín dụng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội các cấp và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền và người dân hiểu về ý nghĩa của vốn vay ưu đãi trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Qua công tác tập huấn, được sự đồng tình ủng hộ và chia sẻ  kinh nghiệm của các cấp Hội, Trưởng Tổ dân phố, thôn, buôn, các bộ cộng tác viên xóa đói giảm nghèo và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Năm 2016 phòng giao dịch NHCSXH huyện Lăk phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được cấp trên giao./.

Lê Bảo Ân

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: