mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay78
mod_vvisit_counterTháng này6597
mod_vvisit_counterToàn bộ359229
Thanh tra phục vụ thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa (1975 – 2005) PDF. In Email

 a. Thời kỳ cả nước thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 – 1986):

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước độc lập, thống nhất và cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự quản lý của Nhà nước được thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. các tổ chức thanh tra ở các tỉnh, thành, miền Nam được thành lập nhanh chóng, đưa ngành thanh tra có sự phát triển ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Trong thời gian này, một loạt văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác thanh tra, xét khiếu tố đã được ban hành. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, ngày 03/01/1977 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 01-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ. Bên cạnh tổ chức thanh tra của Nhà nước, từ đầu năm 1976 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 25/TTg về việc tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân ở các đơn vị cơ sở. Ngày 17/3/1976, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ ban hành Thông tư số 02/TT-TTr, hướng dẫn thi hành. Đây là văn bản pháp lý thi hành đầu tiên quy định hình thức thanh tra của quần chúng.

Ngày 20/02/1984 Ban bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 38-CT/TW; ngày 15/12/1984, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị quyết số 26/HĐBT về việc tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra. Tổ chức và hoạt động thanh tra phát triển thêm một bước mới, được xây dựng trên phạm vi cả nước, từ tỉnh, thành phố đến quận, huyện; từ Bộ, ngành ở Trung ương đến Sở, ngành ở tỉnh, thành phố. Nhiều tổ chức thanh tra ở các tổng cục, tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp được thành lập. Ban thanh tra nhân dân được thành lập phần lớn ở các xã phường, ở nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và đơn vị sự nghiệp.

Hoạt động thanh tra ở miền Bắc tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, chấn chỉnh và cải tiến quản lý trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp… ở miền Nam tập trung vào việc xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân và thực hiện các chủ trương, chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trong các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp.

Trong thời gian này, nhiệm vụ công tác thanh tra đều hướng vào phục vụ việc thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về chống quan liêu, cửa quyền, phiền hà dân; chỉ thị số 159/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 19/CP của Chính phủ về việc tăng cường và cải tiến quản lý. Từ năm 1978 đến năm 1983 nhiệm vụ chống tiêu cực, chống quan liêu, cửa quyền… trở thành trọng tâm của ngành thanh tra nhằm khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong quản lý kinh tế và xã hội. Các tổ chức thanh tra đã tập trung phần lớn lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên. Hàng năm, theo kế hoạch Ủy ban Thanh tra Nhà nước đã liên tục tổ chức các cuộc thanh tra chuyên đề có nhiều ngành, nhiều tỉnh, thành phố cùng thực hiện. Kết quả thanh tra đã góp phần đáng kể vào việc khắc phục, ngăn chặn được nhiều hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và ngoài xã hội. Đồng thời qua thanh tra đã phát hiện những nhân tố mới, những điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội (khoán trong nông nghiệp ở Hải Phòng, khoán trong công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh). Ngành thanh tra đã kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tổ chức thanh tra đã có nhiều cố gắng phát huy vai trò tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo các cấp, các ngành củng cố, tăng cường công tác tiếp dân; khẩn trương xem xét, giải quyết đơn thư khiếu tố của quần chúng. Lực lượng thanh tra nhân dân đã có vai trò tích cực trong việc tham gia xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, góp phần quan trọng vào việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Kỳ sau: Thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1968 – 2005)).

Đào Quang Lâm