mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay78
mod_vvisit_counterTháng này6597
mod_vvisit_counterToàn bộ359229
PDF. In Email

Thanh tra phục vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chi viện đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954 – 1975).

Thời kỳ xây dựng, bảo vệ miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, chi viện cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1960 – 1975).

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960) quyết định chủ trương, đường lối xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở miền Bắc, tạo cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Hoạt động thanh tra tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất công nông nghiệp và một số cuộc vận động lớn của Đảng và Chính phủ, như: “ba xây, ba chống”, cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp, đưa người miền xuôi đi tham gia phát triển kinh tế – văn hóa miền núi…

Từ năm 1965 đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, mọi hoạt động đều tập trung nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, duy trì và phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống, đồng thời tập trung sức người, sức của cho miền Nam chống Mỹ xâm lược. Hoạt động thanh tra gắn liền trực tiếp với hoạt động chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, góp phần vào việc tăng cường quản lý kinh tế – xã hội, phục vụ cho chiến đấu và chiến thắng.

Đầu năm 1969 tiến hành tổng kiểm tra về tình hình tiếp nhận, vận chuyển, quản lý, sử dụng vật tư trên toàn miền Bắc, để thấy rõ hơn những sai sót, yếu kém trong quản lý đang làm hư hỏng, mất mát tài sản Nhà nước, qua đó chấn chỉnh công tác quản lý vật tư đi vào nề nếp.

Những kết quả và thành tích đạt được của công tác thanh tra được khẳng định trong Nghị quyết 786-NQ/QH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết 164/CP ngày 31/8/1970 của Chính phủ. Nghị quyết khẳng định “thanh tra là một khâu công tác quan trọng trong toàn bộ công tác quản lý của bộ máy Nhà nước. Nó giúp cơ quan lãnh đạo vừa kiểm tra tính đúng đắn của sự lãnh đạo, vừa kiểm tra việc chấp hành của các cơ quan thuộc quyền, tìm ra những biện pháp chỉ đạo và quản lý tốt nhất, bảo đảm cho những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành một cách đầy đủ và có hiệu lực”.

Các tổ chức thanh tra được củng cố thêm một bước. Hoạt động thanh tra được tiếp tục mở rộng. Thanh tra các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa – xã hội… Hoạt động thanh tra tập trung vào việc xây dựng hoàn chỉnh thủy nông, thực hiện chế độ phân phối, bán sản phẩm, nộp thuế của các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội…

Công tác xét khiếu tố được đẩy mạnh, tổ chức thanh tra ở các ngành, các cấp đã được tích cực xem xét, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết được nhiều vụ khiếu nại tồn đọng lâu ngày. Trách nhiệm xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp được nâng cao.

Có thể nói hoạt động thanh tra kỳ này diễn ra khẩn trương, bám sát những công tác trọng tâm, những nhiệm vụ cấp thiết, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ trong khôi phục và phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Đào Quang Lâm

Kỳ I Kỳ II