mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay78
mod_vvisit_counterTháng này6597
mod_vvisit_counterToàn bộ359229
PDF. In Email

Thanh tra phục vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chi viện đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954 - 1975).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV

Thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc (1954 -1959):

 Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng bước vào nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, cùng miền Nam đấu tranh thực hiện hiệp định Giơ-Ne-Vơ, thống nhất nước nhà.

Nhiệm vụ công tác thanh tra trong thời kỳ này được xác định là: “thanh tra công tác của các Bộ, các cơ quan dân chính và chuyên môn các cấp, các doanh nghiệp của Nhà nước; việc thực hiện kế hoạch Nhà nước; việc sử dụng bảo quản tài sản Nhà nước, chống phá hoại, tham ô, lãng phí”. Tổ chức thanh tra được thành lập ở các Liên khu, khu, tỉnh, thành phố và ở Bộ, ngành và dần đi vào ổn định. Hoạt động thanh tra có sự phối hợp chỉ đạo của các tổ chức kinh tế cơ sở, các doanh nghiệp Nhà nước, gắn liền với thanh tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoạt động thanh tra nhằm phục vụ yêu cầu của Đảng và Chính phủ trong chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách lớn như: giảm tô, cải cách ruộng đất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng, công nghiệp, giao thông, phát triển giáo dục… đây là thời kỳ mà phạm vi quản lý, chỉ đạo của Chính phủ từng bước được mở rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, văn hóa giáo dục, đến tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở. Nội dung quản lý cũng ngày càng phong phú, phức tạp. Hoạt động thanh tra đã phát triển và mở rộng trên nhiều lĩnh vực như: thanh tra việc thực hiện chính sách cải cách ruộng đất và sửa sai; thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư nhân; thực hiện hợp tác hóa, khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp; việc xây dựng nhà máy, thực hiện một số chính sách xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh… Kết quả thanh tra góp phần phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong công cuộc cải tạo, khôi phục và xây dựng kinh tế – văn hóa. Tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra toàn miền Bắc tháng 4/1957, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “thanh tra là công tác rất quan trọng”, nó là công việc có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo và chỉ đạo. Trước mắt cũng như lâu dài, công tác thanh tra có tác dụng quan trọng, trực tiếp đối với việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước. (Ký sau: Thời kỳ xây dựng, bảo vệ miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa, chi viện cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1960 – 1975).)

Kỳ I Kỳ III

Đào Quang Lâm