mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay516
mod_vvisit_counterTháng này16961
mod_vvisit_counterToàn bộ1074777
Thường trực Huyện ủy PDF. In Email

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết công việc hàng ngày và có trách nhiệm:

1/ Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung và duy trì qui chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng năm, 6 tháng, hàng quí, hàng tháng của Ban Thường vụ; Quyết định triệu tập hội nghị Ban Thường vụ; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, đề án và dự thảo các Nghị quyết để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND - UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh hoặc lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước khi đến thăm và làm việc tại địa phương.

2/ Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết  việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và của huyện ủy. Chuẩn bị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Huyện uỷ.

3/ Chỉ đạo và điều hành sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4/ Chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của Đảng bộ, nhất là những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa 2 kỳ họp của Ban Thường vụ.

5/ Thay mặt Ban Thường vụ giải quyết những công việc theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, theo Quy chế làm việc của Huyện uỷ và những nội dung khác khi được Ban Thường vụ uỷ quyền, sau đó báo cáo với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Những công việc được Ban Thường vụ uỷ quyền cho Thường trực Huyện uỷ giải quyết gồm:

5.1/ Về tổ chức, cán bộ:

a) Quyết định thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay (theo Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X) để đưa ra Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết luận.

b) Cho ý kiến về đánh giá cán bộ, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các trường hợp bổ nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ hưu, kỷ luật, miễn nhiệm đối với cán bộ thuộc diện các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức quần chúng quản lý khi thấy cần thiết theo phân cấp quản lý cán bộ. Những trường hợp phức tạp thì xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy.

c) Cho ý kiến thỏa thuận về chủ trương bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, nghỉ hưu, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hành chính đối với cán bộ là cấp trưởng của các đơn vị trực thuộc Tỉnh công tác trên địa bàn (trừ cấp trưởng của Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện thuộc quyền của Ban Thường vụ Huyện uỷ) theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Những trường hợp cần thiết thì xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi báo cáo lên cơ quan cấp trên thuộc ngành dọc của đơn vị đó.

d)  Chuẩn y kết quả bầu cử cấp uỷ viên, Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của chi uỷ, đảng uỷ trực thuộc; chỉ định bổ sung cấp uỷ viên theo đề nghị của chi uỷ, Đảng uỷ trực thuộc đúng với quy định của Điều lệ Đảng.

e) Quyết định nâng lương theo niên hạn và xếp lương chức vụ bầu cử, cử đi học… đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và đối với cán bộ đi học trên đại học, chuyên viên chính. Những trường hợp cần thiết thì xin ý kiến Ban Thường vụ trước khi quyết định.

f) Cho ý kiến về đề nghị xét tặng các loại bằng khen, huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự nhà nước và các danh hiệu thi đua… trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

g) Chỉ đạo công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe và chính sách cán bộ; tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý theo đúng quy định của Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ.

h) Thống nhất về chủ trương bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ là cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, cán bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc Huyện.

i) Quyết định việc phân bổ chỉ tiêu biên chế các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ,  UBMTTQ và các đoàn thể thuộc Huyện. Cho ý kiến về phân bổ biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện (trừ các trường học). 

5.2/ Về an ninh, quốc phòng, đối ngoại:

a) Cho ý kiến về chương trình công tác hằng năm và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính; nhận xét, đánh giá công tác năm của lãnh đạo các cơ quan: Công an và Quân sự huyện.

b) Cho ý kiến về chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh trên địa bàn, nhất là an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.

c) Cho ý kiến về chủ trương giải quyết một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị  dân tộc, tôn giáo hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tư pháp, việc khởi tố đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý và những đơn thư khiếu kiện nhiều người ký tên có biểu hiện phức tạp.

d) Cho ý kiến đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đi công tác, học tập, tham quan… ở ngoài tỉnh và chủ trương đón tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến làm việc tại huyện (trừ các tổ chức, cá nhân đã có chương trình, dự án đầu tư tại huyện thì UBND huyện chủ động xử lý).

5.3/ Về kinh tế - xã hội:

- Cho ý kiến về chủ trương giải quyết đất các dự án đối với cá nhân và tổ chức có ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của nhiều đối tượng xã hội, đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn (bao gồm dự án trồng rừng, dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án có liên quan yếu tố nước ngoài) đảm bảo đúng qui định của pháp luật và nếu xét thấy cần thiết Thường trực huyện uỷ báo cáo và xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Cho ý kiến về việc chia tách thành lập mới các thôn, buôn.

Tất cả các nội dung Ban Thường vụ Huyện uỷ uỷ quyền cho Thường trực Huyện uỷ giải quyết đều được thông báo cho Thường vụ Huyện uỷ biết, theo dõi tại phiên họp Ban Thường vụ Huyện uỷ gần nhất.

II. Danh sách ban thường trực:

  - Họ và tên: Đỗ Quốc Hương

  - Chức vụ: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

  - Họ và tên: Bùi Trọng Nghĩa 

  - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

  - Họ và tên: Nay Y Phú 

  - Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

 

 


Tin cũ hơn: