mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay550
mod_vvisit_counterTháng này16995
mod_vvisit_counterToàn bộ1074811
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam PDF. In Email

I. Chức năng:

- Tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dâ, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân;

- Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước;

- Tập hợp ý kiế, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước;

- Tham gia xây dựng và cũng cố chính quyền nhân dân;

- Cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân.

II. Nhiệm vụ - Quyền hạn:- Quyền hạn:

- Thảo luận tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBMTVN huyện chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động của MTTQVN huyện đối với MTTQ các xã, thị trấn;

- Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN cấp trên trực tiếp;

- Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước;

- Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy viên ban MTTQVN huyện, Ủy ban MTTQ huyện chuẩn y các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;

- xét quyết định kết nạp làm thành viên của MTTQVN cấp mình;

- Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, MTTQVN đối với sự kiên quan trọng khi cần thiết.

III. Lãnh đạo: