mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay256
mod_vvisit_counterTháng này16701
mod_vvisit_counterToàn bộ1074517
Hội Cựu chiến binh PDF. In Email

 I. Quá trình hình thành:  

Sau ngày thống nhất đất nước, theo chủ trương của Đảng, nhà nước về giãn dân, xây dựng kinh tế mới ở các địa bàn thuộc các tỉnh Tây Nguyên. Một bộ phận anh chi em CCB và gia đình họ tới lập nghiệp và sinh sống trên địa bàn huyện. trong số đó có một số CCB có trợ cấp thương, bệnh binh, hưu trí được trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Song bên cạnh đó một bộ phận lớn CCN tuổi còn trẻ, còn sức lao động nhưng thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật và một số ít do tuổi cao, sức yếu, con đông, đời sống vật chất còn nhiều khó khăn…

Nhằm giúp các hộ gia đình CCB trong huyện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Được sự quan tâm của BCH tỉnh Hội, huyện ủy, UBND huyện, ngày 10/10/1990 hội CCB tỉnh ra quyết định số 10 chỉ thị BCH lâm thời Hội CCB huyện Lăk gồm 9 đồng chí, đ/c Lương Văn Khởi làm chủ tịch, đ/c Y Tập Cil làm phó chủ tịch huyện Hội. Sau một năm làm công tác nhân sự, tuyên truyền vận động tập hợp CCB toàn huyện, đã hình thành 8 tổ chức cơ sở hội và kết nạp được 290 hội viên, khảo sát CCB trong toàn huyện lúc đó có gần 700 CCB. Đây là cố gắng bước đầu hoạt động của Hội, có bước đi thích hợp, đáp ứng được nguyện vọng của một bộ phận anh chị em CCB trên địa bàn huyện.

Qua quá trình hoạt động và phát triển của Hội, Hội CCB huyện Lăk đã trải qua 5 kỳ đại hội. Hiện nay Hội CCB huyện Lăk đã có 1660 hội viên thuộc 12 cơ sở.

II. Cơ cấu tổ chức Hội Cựu chiến binh:

Có 03 biên chế = 3 đ/c

Trong đó có 1 đ/c là cán bộ viên chức nhà nước

2 đ/c là cán bộ hợp đồng, đã nghỉ hưu, bệnh binh

 

III. Chức năng nhiệm vụ của hội:

 

+ Chức năng

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

+ Nhiệm vụ

2.1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2.2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

2.3. Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các

2.4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

2.5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

2.6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

2.7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

 


 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: