- Thông báo thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất In

- Thông báo số 100/TB-UBND ngày 28/8/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 99/TB-UBND ngày 28/8/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 85/TB-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 66/TB-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 65/TB-UBND ngày 19/6/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 64/TB-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 62/TB-UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thông báo số 54/TB-UBND ngày 16/5/2019 của UBND huyện về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

 


Tin mới hơn:

 
ankara escort porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet