Cụm thi đua số 3 UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổng kết công tác năm 2019 In

Ngày 19/11, tại huyện Buôn Đôn, Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQVN tỉnh gồm 5 đơn vị: huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện Lắk, huyện M’Đrắk và huyện Kông Bông. Mặc dù, kinh tế - văn hóa - xã hội của các huyện trong Cụm còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2019, MTTQ các huyện trong Cụm vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các đơn vị trong Cụm đã tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng phong phú. Chính vì vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường, các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp phát động. Đặc biệt, Mặt trận 2 huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp đã thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; vận động nhân dân trong vùng không nghe, làm theo lời kẻ xấu như xâm nhập biên giới, vượt biên trái phép để giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng khu vực biên giới. 

 Các đơn vị trong Cụm đã vận động quỹ Vì người nghèo được gần 1,6 tỷ đồng. Từ số tiền này cùng với các nguồn hỗ trợ khác, các huyện đã giải ngân hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ xây mới được 28 căn nhà và sửa chữa 01 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng 290 nhà cho hộ nghèo theo Chương trình 167. Hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa, các đơn vị trong Cụm đã vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được gần 1,3 tỷ đồng; phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tham gia cứu trợ nhân dân mỗi khi gặp khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm cũng đã thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được Mặt trận các huyện trong Cụm chú trọng đảm bảo phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận; nêu lên những khó khăn, vướng mắc đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQVN các huyện trong Cụm đã đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác do Ủy ban MTTQVN tỉnh đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQVN các cấp phát động. Phát huy hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội sát với tình hình thực tế tại địa phương mình… 

theo daklak.gov.vn

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: