mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay191
mod_vvisit_counterTháng này11232
mod_vvisit_counterToàn bộ408772
- Hội nghị học tập, quán triệt , triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên PDF. In Email

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức các lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch số 51 - KH/HU ngày 8/2/2018 và kế hoạch số 52 - KH/HU ngày 9/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện thuộc sự quả lý của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan đảng - đoàn thể; Đảng bộ cơ quan - chính quyền và các chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Đảng bộ Quân sự , Đảng bộ Công an huyện.

Tham gia hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các chiến sĩ LLVT huyện được truyền đạt chuyên đề “ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết luận số 20 , ngày 21/10/2017 của Hội nghị TW 6, khóa XII về “tình hình kinh tế -  xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018”; Nghị quyết số 48, ngày 10/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về “ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 48 ngày 10/11/2017 của Quốc hội; Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định số 825 ngày 5/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chương trình số 22, ngày 11/1/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về” thực hiện kết luận số 20, ngày 21/10/2017 của Hội Nghị Trung ương 6, khóa XII về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; chương trình số 23 ngày 19/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện “Nghị quyết số 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”.

Thông qua buổi học tập nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên,  nắm vững nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các Nghị quyết, kết luận, Chương trình, Quyết định của Trung ương và của Tỉnh ủy, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác…/.

Vy Thủy

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: