- Thông báo lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk In

Xem nội dung chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: