- Hướng dẫn thành phần hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất và điền một số mẫu tờ khai thường gặp In

Để có hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng đất hiểu và cung cấp đầy đủ thành phần theo từng loại hồ sơ. Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến bất động sản kể từ ngày 14/11/2019 như sau:

I. Thành phần hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính chung:

1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường (bản chính).

2. Danh sách theo mẫu số 01a/LCHS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT (Trường hợp nhiều người đồng ở hữu quyền sử dụng đất, đồng sở hữu tài sản gắn liền với đất).

3. Các loại tờ khai theo mẫu quy định, bao gồm:

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất: Mẫu 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Mẫu 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (nếu có phát sinh mua, bán, tặng, cho, thừa kế): Mẫu này có kê khai phần tài sản gắn liền trên đất (gồm nhà và cây trồng). Đối với trường hợp có thêm những loại tài sản khác (trừ nhà và cây trồng) thì bổ sung thêm phụ lục tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai tiền sử dụng đất: Mẫu 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (nếu có phát sinh tiền sử dụng đất);

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng từng trường hợp.

II. Thành phần hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể: (chi tiết tại đây)

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: