mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay333
mod_vvisit_counterTháng này6698
mod_vvisit_counterToàn bộ1024421
- Huyện Lắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng PDF. In Email

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lắk đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng với hơn 360 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản: Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Cămpuchia năm 2019”; Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị”; Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV” và hướng dẫn về công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp”.

Thông qua các nội dung được triển khai tại hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện; góp phần nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Thanh Bình - Ban Tuyên giáo

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: