Hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Trung ương In

Chiều 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai kết luận Kết luận 66 - KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Trường Giang,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Y Biêr Niê,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng của công tác cán bộ, vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài nên phải thực hiên thường xuyên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở. Đây là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân nên Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm sâu sát chỉ đạo trực tiếp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết luận 66 –KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện là 2 văn bản quan trọng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo tiền đề, điều kiện để đổi mới chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các trung tâm chính trị cấp huyện trong thời kỳ mới.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cả nước đã tổ chức gần 765.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hàng triệu lượt học viên. Trong đó, mở được 5.454 lớp đào tạo sơ cấp chính trị với 349.439 học viên; 24.973 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với trên 2 triệu học viên; 16.227 lớp bồi dưỡng đảng viên mới với trên 1,3 triệu học viên; 9.296 lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở với trên 1 triệu học viên; 6.024 lớp  bồi dưỡng công tác tuyên giáo với 617.262 học viên… Bình quân mỗi năm các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cả nước mở được 76.472 lớp với trên 4,2 triệu lượt học viên. Nhìn chung, các trung tâm chính trị trong cả nước thực hiện tương đối tốt chương trình, kế hoạch được cấp ủy thông qua hằng năm; công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên thực hiện nghiêm túc theo quy định. Nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị chủ động, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức để tổ chức mở lớp theo cụm xã, thị trấn, phường để tạo điều kiện cho học viên thuận lợi trong việc tham gia học tập, nhất là các địa bàn vùng sâu,vùng xa. Các chương trình đào tạo, chuyên đề bài  giảng ngày càng phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,đảng viên ở cơ sở và tình hình thực tế ở địa phương; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ được đào tạo vào quán trình công tác…

theo daklak.gov.vn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: